AKTUALNOŚCI

2015-03-30
KOLEJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO SITP
Dnia 27 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu Oddziału Małopolskiego SITP z udziałem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Andrzeja Mroza oraz jego Zastępców st. bryg. Piotra Konara i st. bryg. Adama Rzemińskiego. W trakcie posiedzenia omówiono dotychczasową działalność Oddziału i podsumowano zorganizowane w „Turówka Hotel" w Wieliczce Seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inżynierów i techników pożarnictwa członków SITP O/Małopolska pn.: „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów". W Seminarium uczestniczyło 120 osób. Gośćmi honorowymi Seminarium byli: Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP dr inż. Paweł Janik, Wice Prezes Zarządu Głównego SITP dr inż. Marek Siara, Małopolski Inspektor Nadzoru Budowlanego Artur Kania, Grzegorz Krajewski z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej oraz przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedyskutowano również plany i zamierzenia do realizacji w tym roku a przede wszystkim organizację i tematykę przyszłego Seminarium jesiennego z cyklu „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” organizowanego w dniach 8-10 października 2015r. w Zakopanem.  Ustalono, iż Seminarium będzie posiadało cztery sesje tematyczne po dwie w każdym dniu a w każdej sesji zostanie wygłoszone maksymalnie po trzy referaty tematyczne. 

W trakcie posiedzenia dokonano uroczystego przyjęcia w struktury Oddziału nowego członka st bryg. Adama Rzemińskiego – Zastępcę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.     


Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się