AKTUALNOŚCI

2019-06-19
KONFERENCJA "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W PRZESTRZENI LOKALNEJ" - Willa Decjusza, 17 czerwca 2019 r.
Konferencja pt.: Ochrona dziedzictwa kulturowego w przestrzeni lokalnej, miała na celu odpowiedź na pytanie o bezpieczeństwo krakowskich zabytków wobec współczesnych zagrożeń, w tym ryzyk i niepewności.

Uczestnicy podzielili się własnymi dobrymi praktykami, doświadczeniami a także trudnościami z jakimi mierzą się w swojej pracy zawodowej. Wspólnie z gośćmi podjęto próbę wskazania kierunku zmian jakie należy wprowadzić dla unowocześnienia tej ochrony.

Konferencja składała się z dwóch paneli, informacji Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat zakończonego Kongresu OWHC w Krakowie oraz okrągłego stołu poświęconego zagadnieniu planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny. Konferencję otworzyła prof. UJ., dr hab. Dominika Kasprowicz, a Gości powitała dr Małgorzata Jantos, Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa.

Wykład otwierający wygłosił prof. dr hab. Andrzej Koss, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Pogotowia Konserwatorskiego na temat: Współczesne potrzeby kształtowania form ochrony dziedzictwa kulturowego i ich charakteru w rozwoju technik i technologii konserwatorskich w 20-tym roku działalności MIK.

W pierwszym panelu zatytułowanym Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w przestrzeni dziedzictwa kulturowego uczestniczyli: prof. dr hab. Ireneusz Płuska, dr Wojciech Szewko, asp. sztab. Konrad Fabiański oraz Krzysztof Kociolek. Prelegenci poruszali zagadnienia związane szeroko pojętym zagrożeniem dla dóbr kultury z perspektywy krakowskich doświadczeń konserwatorskich, przez ideologiczne przyczyny niszczeń obiektów dziedzictwa kulturowego i skali występującej przestępczości wobec nich. Ostatnie wystąpienie tego panelu dotyczyło bezpieczeństwa nieruchomych obiektów zabytkowych w sytuacji pożaru.

Drugi panel zatytułowany Ochrona dóbr kultury w Krakowie, jako przykład zarządzania dziedzictwem w przestrzeni lokalnej poświęcony został zagadnieniom ochrony dóbr kultury w przestrzeni krakowskiej. Otworzył go dr hab. Jarosław Adamowicz prezentując wykonany zakres prac konserwatorskich Ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim. Dyrektor Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Jerzy Woźnikiewicz przedstawił zebranym wprowadzone w zarządzanym przez siebie obiekcie zabytkowym zasady, procedury i praktyki, a także przybliżył zakres szkoleń jakie przeprowadzone zostały dla pracowników. Dr Elżbieta Lisowska podjęła się porównania terenów trudnego dziedzictwa dla społeczności lokalnej na przykładzie Nowej Huty i Kalkuty. W tym panelu także przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej dr inż. Rober Wolański przybliżył uczestnikom specyfikę oceny i monitorowania ryzyka w obiektach dziedzictwa kulturowego.

Konferencje zakończyło wystąpienie Pani Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Magdaleny Doksy-Tverberg, na temat zakończonego XV Kongresu OWHC w Krakowie. Pani Dyrektor podkreśliła rolę i zaangażowanie Instytutu Kultury Willa Decjusza w przygotowania i organizację samego Kongresu.

Zakończeniem konferencji był okrągły stół poświęcony zagadnieniu Planów ochrony zabytków jako narzędzia do przeprowadzenia procesu zabezpieczenia obiektów nieruchomych i ruchomych. W czasie tego spotkania padło wiele ważnych spostrzeżeń, sugestii i propozycji. Wśród nich pojawiła się koncepcja powołania w Krakowie interdyscyplinarnej grupy specjalistów ds. ochrony dóbr kultury. Kolejnym ważnym wnioskiem było podniesienie problemu zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego. Tu wskazano, iż obecne zagrożenia są interdyscyplinarne, a przy zapobieganiu im nie można zapominać o czynnikach środowiskowych, w tym zanieczyszczeniu powietrza. Przedłożono także wniosek, by na kolejną konferencję zaprosić specjalistę z tego obszaru.

Uczestnicy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach poświęconych tematyce ochrony dóbr kultury w sytuacji kryzysowej i wojny. Uznając ten temat za ważny i konieczny do rzetelnej analizy szerokiego interdyscyplinarnego grona ekspertów. Wyrażono także zainteresowanie podjęciem wspólnych działań na rzecz systemowych rozwiązań legislacyjnych w tym obszarze.

W Konferencji uczestniczyli koledzy Andrzej Siekanka i Krzysztof Kociołek.


Ponadto informacje na temat Konferencji można znaleźć na stronie: www.willadecjusza.pl/aktualnosci/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-w-przestrzeni-lokalnej


Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się