SEMINARIA / KONFERENCJE

2013-10-13
Konferencja Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe" - rok 2013

W dniach 25-27 września 2013 roku odbyła się MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - ZAGROŻENIA POŻAROWE I INNE MIEJSCOWE". W Konferencji uczestniczyło 127 osób, a wśród uczestników byli między innymi:

 • Karl von Habsburg-Lothringen - Prezydent Stowarzyszenia Komitetów Narodowych Błękitnej Tarczy
 • Jacek Olbrycht – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • nadbrygadier Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP
 • Krzysztof Przychodzeń - Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • prof. Jacek Purchla - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
 • st. bryg. Bogusłąw Kogut - Komendant SA PSP w Krakowie
 • dr  hab. Piotr Majewski – dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Ewa Potrzebnicka – zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • Anna Czajka - kierownik Centralnego Laboratorium Archiwaliów , doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów  Państwowych
 • Krzysztof Sałaciński - Radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego „Błękitnej Tarczy”
 • st. bryg. Józef Galica – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 • st. bryg. Krzysztof Petryniak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
 • bryg. Waldemar Maliński – Przewodniczący Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP
 • st. bryg. Piotw Wojtaszewski - Zastepca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP
 • Jan Janczykowski - Małopolski Konserwator Zabytków
 • Andrzej Siekanka – Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

KOMUNIKAT KOŃCOWY
uczestników Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”

  
W dniach 25-27 września 2013 r. odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”. Patronatem Konferencję objęli:

 • Bartłomiej Sienkiewicz - Minister Spraw Wewnętrznych
 • Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju 
 • płk Jerzy Gutowski - Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej 
 • Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
 • Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski 
 • Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego 
 •  Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa 
 • o. Konrad Małys OSB - Przeor Administrator Opactwa Benedyktynów w Tyńcu 
 • Andrzej Siekanka - Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 
 • i Techników Pożarnictwa

W Konferencji uczestniczyli pracownicy zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego instytucji kultury, bibliotek, muzeów, administracji konserwatorskiej oraz przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej w terenie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, a także administracji centralnej. Byli obecni również przedstawiciele pionów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń. 

Podczas obrad plenarnych, dyskusji oraz zajęć praktycznych uczestnicy Konferencji wskazali na potrzebę ciągłego upowszechniania szkolenia i edukacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa na wypadek szczególnych zagrożeń. Uczestnicy Konferencji wyrażają przekonanie, że realizacji powyższego służy działalność Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i funkcjonującego w ramach struktury Szkoły Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Centrum Szkolenia w ciągu 17 lat swej działalności zdobyło bogate doświadczenie szkoleniowe i organizacyjne dotyczące szkolenia teoretycznego i organizacji ćwiczeń praktycznych, a także swoja działalnością udowodniło, że kadra posiada duży potencjał i potrafi przygotować i zrealizować duże przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym. Dodatkowym atutem Centrum Szkolenia jest usytuowane jest w pobliżu najcenniejszych obiektów kultury Krakowa, a także współpraca z wieloma instytucjami. 

Uczestnicy, mając na względzie powyższe, przyjmują stanowisko:

 1. Widzą potrzebę kontynuacji przedsięwzięć szkoleniowych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami z wykorzystaniem wszystkich form, metod i uwzględnieniem nowoczesnych technologii i rozwiązań stosowanych w państwach europejskich.
 2. Widzą potrzebę organizacji szkoleń uwzględniających między innymi tematykę organizacji ćwiczeń w zakresie ewakuacji osób, zbiorów, a także zagadnień dotyczących analizy ryzyka,
 3. Wypowiadają się za szeroką popularyzacją tematyki z zakresu ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich poziomów edukacji, a także za zwiększeniem współpracy w tym zakresie między instytucjami kultury, służbami ratowniczymi i służbami ochrony.
 4. Widzą potrzebę integracji działań w obszarze dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych, a także transgranicznej integracji działań służb związanych z ochroną przeciwpożarowa obiektów zabytkowych. 
 5. Dziękują prelegentom za interesujące wystąpienia w ramach Konferencji.
 6. Dziękują Organizatorom Konferencji o publikację materiałów konferencyjnych.
 7. Sugerują szerszą promocję tematyki ochrony dóbr kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wymianę opracowań i materiałów specjalistycznych, a także informacji o organizacyjnych, technicznych i technologicznych pracach z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.

Uczestnicy Konferencji składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie Konferencji.

Niniejszy Komunikat został przyjęty przez uczestników Międzynarodowej Konferencji  „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe” w dniu 27 września 2013 roku w Krakowie.

 

Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się