AKTUALNOŚCI

2019-09-11
Konferencja i ćwiczenia „NAWAŁNICA 2019” - Stara Wieś, 30 września 2019 r.
Ćwiczenia „NAWAŁNICA 2019”

W ostatnim dniu września odbyła się konferencja naukowa w Starej Wsi na temat "Ochrony dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych" w ramach projektu "ProteCHt2save". Konferencja zorganizowana została przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej i połączona była z ćwiczeniami taktyczno-bojowymi "NAWAŁNICA 2019" w zabytkowym Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi.

Licznie przybyłych gości przywitał burmistrz miasta Wilamowice Marian Trela oraz naczelnik Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej Marek Rączka. Na początku konferencji zaprezentowano ogólne założenia projektu "ProteCHt2save" – „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych”, następnie ks. Grzegorz Then – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, przedstawił najważniejsze informacje i historię kościoła, jego zabudowań oraz opowiedział o istniejących zagrożeniach związanych z zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Na temat „Ochrony zabytków w świetle obowiązujących przepisów prawnych w Polsce” prelekcje przeprowadził Mariusz Godek – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. Kolejnymi prelegentami byli Roman Dudek – kierownik Oddziału ds. Obrony Cywilnej i Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który mówił o problemach związanych z „Planami ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej w Polsce”, starszy brygadier w stanie spoczynku mgr inż. Grzegorz Fisher – rzeczoznawca w zakresie bezpieczeństwa pożarowego udzielił informacji dotyczących „Przeciwpożarowych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego”. Ciekawym i inspirującym elementem konferencji było przedstawienie działalności Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy przez Krzysztofa Kociołka - kierownika Punktu Kontaktowego Błękitnej Tarczy w Krakowie, emerytowanego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, członka SITP Oddział Małopolska, niezależnego eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony ppoż. obiektów zabytkowych.

Po wszystkich prelekcjach odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe „NAWAŁNICA 2019”, których celem było m.in. sprawdzenie skuteczności założeń przyjętych w Planie Ratowniczym dla powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej, ocena stopnia przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb i podmiotów współdziałających podczas działań ratowniczo-gaśniczych; ocena stopnia przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb i podmiotów współdziałających przy konieczności ewakuacji ruchomego dziedzictwa kultury; doskonalenie współdziałania i wymiany informacji miedzy ćwiczącymi w zakresie likwidacji skutków zagrożeń, możliwości prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia w tym ruchomego dziedzictwa kultury; doskonalenia współdziałania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ze służbami, władzami samorządowymi i pomiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Jednostki biorące udział w ćwiczeniach:

 •     Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
 •     Posterunek Zamiejscowy JRG 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi,
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowicach,
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Hecznarowicach,
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach,
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach,
 •     Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej,
 •     Rada Parafialna.

 Projekt "ProteCHt2save" realizowany jest  w 7 krajach europejskich, w tym na terenie powiatu bielskiego.  Partnerzy projektu:

 •     Instytut Nauk o Atmosferze i Klimacie - Krajowa Rada ds. Badań Naukowych we Włoszech;
 •     Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Czeskiej Akademii Nauk;
 •     Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego Krems Dunaj Uniwersytet Krems – Austria;
 •     Powiat Bielski,
 •     Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej;
 •     Gmina Ferrara – Włochy;
 •     Dzielnica Praga - Troja – Czechy;
 •     Województwo Baranja – Węgry;
 •     Miasto Kastela – Chorwacja;
 •     Gmina Kocevje – Slowenia.

Tematem zasadniczym projektu jest wypracowanie w oparciu o dobre praktyki z różnych państw skutecznych planów i procedur do ochrony dziedzictwa kulturowego przed gwałtownymi wydarzeniami meteorologicznymi i zdarzeniami kryzysowymi. Na potrzeby projektu zostanie utworzona mapa dziedzictwa kulturowego wskazująca narażone obszary na ekstremalne zdarzenia pogodowe takie jak: powodzie, intensywne opady deszczu i pożary z powodu suszy.  Dodatkowo każdy partner przeanalizuje oraz przetestuje istniejące strategie przygotowawcze oraz plany ewakuacji na wypadek sytuacji kryzysowych dla sprawdzenia ich skuteczności.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.htmlFoto:Krzysztof KociołekCopyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się