Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

spis treści
Aktualności
SEMINARIUM WIELICZKA 2015


13 marca 2015 r. w: „Turówka Hotel" w Wieliczce, pod honorowym patronatem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Andrzeja Mroza, przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, odbyło się Seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inżynierów i techników pożarnictwa członków SITP O/Małopolska pn.: „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów". W Seminarium uczestniczyło 120 osób. Gośćmi honorowymi Seminarium byli: Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP dr inż. Paweł Janik, Wice Prezes Zarządu Głównego SITP dr inż. Marek Siara, Małopolski Inspektor Nadzoru Budowlanego Artur Kania, Grzegorz Krajewski z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej oraz przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Seminarium otworzył prezes Oddziału Andrzej Siekanka. W imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zabrał głos st. bryg. Piotr Konar Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP który wygłosił referat n/t „Współpraca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych". St. bryg. dr inż. Paweł Janik Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP omówił zagadnienia dotyczące: współpracy organów PSP i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie opiniowania, uzgadniania projektów oraz wykonywania ekspertyz technicznych, przebieg prac legislacyjnych w zakresie deregulacji zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz aktualne problemy jakie występują przy opiniowaniu obiektów budowlanych pod kątem ochrony przeciwpożarowej a także przewidywane zmiany przepisów techniczno - budowlanych w zakresie wymagań przeciwpożarowych. Nowe wytyczne ITB nr 493/215 dotyczące projektowania oceny i odbioru systemów wentylacji garaży zamkniętych omówił ich autor z Zakładu Badań Ogniowych ITB Grzegorz Krajewski. Podzielił się on również z uczestnikami Seminarium doświadczeniami praktycznymi ITB przedstawiając w następnym wykładzie typowe problemy z systemami bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych jakie wykrywane były w trakcie prób z gorącym dymem. W trakcie Seminarium doszło do spotkania Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Artura Kani z Zastępcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotra Konara oraz Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP dr inż. Pawła Janika. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące przekazywania obiektów do użytkowania w świetle "Stanowiska wspólnego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie stosowania art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej". Wstępnie ustalono iż w tym temacie na mocy zawartego porozumienia o współpracy powinna się odbyć wspólna odprawa szkoleniowa dla komendantów powiatowych/miejskich PSP oraz powiatowych/miejskich inspektorów nadzoru budowlanego z terenu woj. małopolskiego podczas której zostaną uszczegółowione i wyjaśnione min zagadnienia poruszone w wymienionym stanowisku.

Referaty - do pobrania poniżej 
WYKŁADY DO POBRANIA - PONIŻEJ

Z uwagi na duży rozmiar niektórych plików - przekraczający możliwości przesłania  -podzielono je na części i spakowano. W celu ich rozpakowania i połączenia prosimy je ściągnąć na dysk i skorzystać z darmowych programów do kompresji/dekompresji.

data publikacji: 2015-03-10 22:41:19

Pliki do pobrania:
Deregulacja
NadzOr nad działalnością rzeczoznawców
Przedszkola w szkołach
Rozwiązania zastępcze i zamienne
Współpraca rzeczoznawcy - PSP
3M
Amatech
Rigips1
Rigips2
Rigips3
Rigips4
Odbiory garazy ITB1
Odbiory garazy ITB2
Carboline1
Carboline2
Carboline3
Wentylacja garazy ITB1
Wentylacja garazy ITB2
VADEMECUM1
VADEMECUM2
VADEMECUM3