SEMINARIA / KONFERENCJE

2012-10-13
Seminarium Zakopane 2012 "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie"
W dniach 4 do 6 października 2012 roku w Zakopanem odbyło się kolejne, tym razem już ósme, jesienne Seminarium Naukowo-Techniczne na temat: „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, organizowane przez Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Pożarnictwa oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy współpracy Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Patronat honorowy nad seminarium sprawowali: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,Jerzy Miller– Wojewoda Małopolski i Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, a patronat medialny kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”.

 W Seminarium udział wzięło 325 osób i było ono skierowane w głównej mierze do projektantów, architektów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych, właścicieli i zarządzających budynkami, przedstawicieli firm działających w branży ochrony przeciwpożarowej i instytucji samorządowych oraz strażaków PSP. Słowo wstępne wygłosili nadbrygadier mgr inż. Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. mgr inż.Andrzej Siekanka – Prezes Oddziału Małopolskiego SITP oraz Bronisław Skaźnik –Prezes ZG SITP.

Inauguracyjny wykład, który otworzył Seminarium, pn.: „Projekty nowelizacji prawa budowlanego i warunków technicznych. Zmiany w przepisach o ochronie przeciwpożarowej budynków” wygłosił bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Do prelekcji tematów zostały zaproszone także inne autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Techniki Budowlanej, wiodących uczelni technicznych w kraju i za granicą, AGH w Krakowie i Politechniki Warszawskiej, oraz instytucji naukowych zajmujących się bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynków m.in.: dr inż. Jarosław Wąs, prof. Mirosław Kosiorek,mgr inż. Grzegorz Krajewski, mgr inż.Jerzy Ciszewski, Małgorzata Sawczuk, mgr inż. Janusz Sawicki, mgr inż. Tadeusz  Łozowski, inż. Lucjan Myrda. Wygłosili oni referaty dotyczące w głównej mierze; projektowania ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem symulacji komputerowych, możliwości oceny klasy odporności ogniowej elementów budowlanych w istniejących budynkach, występujących problemów związanych ze stosowanie urządzeń oddymiających i zabezpieczeniem przed zadymieniem klatek schodowych i poziomych dróg ewakuacyjnych, zasad sterowania zabezpieczeniem przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych - klatek schodowych w budynkach, podstawowych wymagań projektowych instalacji tryskaczowych na podstawie norm i wytycznych PN-EN, VdS CEA i NFPA, scenariuszy pożarowych - zasad opracowania,  wykorzystania, roli i zadań scenariuszy w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz awaryjnego oświetlenie ewakuacyjnego jako istotnego elementu systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Wiodące firmy w kraju i zagranicą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej przedstawiły nowoczesne rozwiązania produktów i urządzeń przeciwpożarowych zapewniających budynkom wysoki standard bezpieczeństwa. Przedstawione tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych i wywołały wiele dyskusji i rozmów w tym także w kuluarach Seminarium, które na pewno przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony przeciwpożarowej budynków w kraju. Seminarium uświetnił występ artystyczny wybitnej polskiej wokalistki Kasi Kowalskiej.

Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się