SEMINARIA / KONFERENCJE

2013-10-13
Seminarium Zakopane 2013 "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie"
W dniach 3 do 5 października 2013 roku w Zakopanem odbyło się kolejne, jesienne Seminarium Naukowo-Techniczne na temat: „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, organizowane przez Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Pożarnictwa oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy współpracy Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Patronat honorowy nad seminarium objęli: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski oraz Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, a patronat medialny kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”.

W Seminarium udział wzięło 345 osób i było ono skierowane w głównej mierze do projektantów, architektów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych, właścicieli i zarządzających budynkami, przedstawicieli firm działających w branży ochrony przeciwpożarowej i instytucji samorządowych oraz strażaków PSP. Słowo wstępne wygłosili: bryg. mgr inż. Andrzej Siekanka – Prezes Oddziału Małopolskiego SITP, st. bryg. mgr inż. Piotr Konar – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, oraz Bronisław Skaźnik – Prezes ZG SITP.

Inauguracyjny wykład, który otworzył Seminarium, pn.: „Niezbędna forma i zakres ekspertyz technicznych warunkujący ich pozytywne uzgodnienie” wygłosił st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Do prelekcji tematów zostały zaproszone, także inne autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Warszawskiej, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz instytucji naukowych zajmujących się bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynków m.in.: dr inż. Dariusz Ratajczak, prof. Mirosław Kosiorek, mgr inż. Tadeusz Łozowski, mgr inż. Jerzy Ciszewski, mgr inż. Janusz Sawicki, Małgorzata Sawczuk, mgr inż. Piotr Smardz, mgr inż. Józef Seweryn, mgr inż. Wacław Cholewa. Wygłosili oni referaty dotyczące w głównej mierze; zmian w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, interpretacji przepisów przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, uzgadniania projektów instalacji oddymiającej pod względem ochrony przeciwpożarowej, zasad sterowania zabezpieczeniem przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, praktycznych aspektów realizacji § 225 (warunków technicznych) dotyczących okładzin elewacyjnych,  zakresu zapisów projektanta konstrukcji w PB dotyczących zaprojektowanej odporności ogniowej elementów budowlanych w oparciu o EUROKODY pozwalające rzeczoznawcy na uzgodnienie dokumentacji, nowoczesnych rozwiązań technicznych instalacji gaśniczych mgłowych, zasad projektowania dynamicznego oznakowania dróg ewakuacyjnych i matryc sterowania tym oznakowaniem oraz najczęściej popełnianych błędów podczas projektowania stałych instalacji gaśniczych wodnych.

Wiodące firmy w kraju i zagranicą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej przedstawiły nowoczesne rozwiązania produktów i urządzeń przeciwpożarowych zapewniających budynkom wysoki standard bezpieczeństwa. Przedstawione tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych i wywołały wiele dyskusji i rozmów w tym także 
w kuluarach Seminarium, które na pewno przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony przeciwpożarowej budynków w kraju. Seminarium uświetnił występ artystyczny satyryków z uznanego kabaretu „Formacja Chatelet”.
Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się