AKTUALNOŚCI

2016-02-22
WYBORY W KOLE SITP PRZY KM PSP KRAKÓW
W dniu  3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Członków Koła SITP działającego przy Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie. Przewodniczący Koła kol. Piotr Millan przywitał wszystkich członków oraz zaproszonych gości, wśród których byli kol. Andrzej Siekanka - Prezes Oddziału Małopolskiego SITP, kol. Marek Siara - Wiceprezes Zarządu Głównego SITP. Po przywitaniu i przemowach gości Przewodniczący Koła SITP przedstawił porządek Walnego Zebrania oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za lata 2011 - 2016. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła i przystąpiono do wyboru członków Nowego Zarządu Koła. Po zgłoszeniu kandydatur wybrana Komisja skrutacyjna przygotowała karty wyborcze, a następnie przeprowadziła głosowanie i liczenie głosów. Po ogłoszonych wynikach 5 członków z największą liczbą głosów ukonstytuowało skład Nowego Zarządu Koła SITP przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Skład Zarządu na okres 2016-2021 Koła SITP przy KM PSP w Krakowie przedstawia się następująco:
  • Przewodniczący - kol. Damian Woszczyna,
  • Vice Przewodniczący - kol. Ryszard Gaczoł,
  • Sekretarz - kol. Adam Wiśniowski,
  • Skarbnik - kol. Jacek Markiewicz,
  • Członek Zarządu - kol. Janusz Waśniowski.
Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się