AKTUALNOŚCI

2021-10-15
SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH"



Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Małopolska, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje w dniach 20-22 października 2021 r.  Seminarium Naukowo-Techniczne „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”. Seminarium odbędzie się w Ośrodku „ AMW REWITA” w Kościelisku, ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko.

PATRONAT HONOROWY:

nadbryg. Andrzej Bartkowiak - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej


Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski


Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego




PATRONAT MEDIALNY:

"Ochrona Przeciwpożarowa" 





Rejestracja tylko elektroniczna na stronie 21-3.sem.sitp.org.pl/rejestracja

Jest to kontynuacja cyklicznych, jesiennych spotkań organizowanych w Zakopanem, przeznaczonych dla projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków PSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm i osób zainteresowanych tą problematyką. Do prelekcji zaproszono autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Koszt udziału w Seminarium dla 1 osoby: 1300 zł (brutto). Koszt udziału w Seminarium dla członków SITP (członkostwo na dzień 31 grudnia 2020 r.) oraz czynnych strażaków PSP: 1200 zł (brutto) dla jednej osoby.

Informacje na temat Seminarium znajdują się także na stronie http://21-3.sem.sitp.org.pl/

PROGRAM (także możliwość pobrania w załączniku): 

Godz.

TEMATYKA

PRELEGENT

 

20 października 2021 r.

17.00

Rejestracja uczestników Seminarium

18.00

Kolacja

 

21 października 2021 r.

7.30-9.00

Śniadanie

9.00-9.10

Otwarcie Seminarium

 

Prezes Oddziału Małopolskiego SITP – Paweł KNAPIK

Prezes SITP – Bronisław SKAŹNIK

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Piotr FILIPEK

Prezes Zarządu KR FSNT NOT - Andrzej M. KUCHARSKI

 

SESJA I

9.10-9.15

Komunikat: działalność Izby Rzeczoznawców SITP

Edward SKIEPKO

Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP

9.15-10.00

Nowe uregulowania prawne w obszarze uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

PRZEDSTAWICIEL

BZ KG PSP

10.00-10.45

Bezpieczeństwo pożarowe składowisk odpadów w świetle nowych regulacji prawnych. Praktyczne przykłady operatów opracowywanych dla składowisk odpadów na podstawie nowych regulacji prawnych  

Tomasz WIŚNIEWSKI

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

10.45-11.30

Wymagania techniczne dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Edward SKIEPKO

Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP

11.30-12.00

Przerwa kawowa

 

SESJA II

12.00-12.30

Wentylacja strumieniowa garaży zamkniętych – nowe wytyczne projektowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Mateusz FLISZKIEWICZ

SGSP Warszawa

12.30-13.00

Ocena skuteczności działania instalacji wentylacji oddymiającej w garażach podziemnych, przy wykorzystaniu symulacji CFD

Andrzej KRAUZE, Adam KRASUSKI
SGSP Warszawa

13.00-13.30

Integracja systemów – zagadnienia wybrane

Paweł JANIK Oddział Stołeczny SITP, Robert ŚLIWIŃSKI Koło Zakładowe SITP przy CNBOP-PIB

13.30-14.00

Panel ekspercki

SGSP, KGPSP, CNBOP, SITP, SIBP

14.00-15.00

Obiad

19.00-20.00

Niespodzianka – „Gwiazda wieczoru”

20.00

Uroczysta kolacja

 

22 października 2021 r.

7.30-9.00

Śniadanie

SESJA III

9.00-9.45

Nowelizacja norm europejskich w zakresie projektowania
i odbioru systemów różnicowania ciśnienia

Grzegorz SYPEK
SITP Oddział Stołeczny

9.45-10.10

Zasady projektowania i instalowania dźwiękowych systemów

ostrzegawczych w oparciu o aktualne wymagania

Tomasz POPIELARCZYK

CNBOP, Państwowy Instytut Badawczy

10.10-10.55

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji w świetle uaktualnionego standardu SITP

Damian CHOLEWA, Wacław CHOLEWA

SITP Oddział Katowice

10.55-11.25

Przerwa kawowa

 

SESJA IV

11.25-11.50

Dokumentowanie właściwości pożarowych wyrobów budowlanych

Lucjan MYRDA

SITP Oddział Małopolska

11.50-12.30

Bezpieczeństwo pożarowe w procesie projektowania
i użytkowania fotowoltaicznych instalacji elektrycznych

Jan RACHOŃ

Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

12.30-13.10

Zagrożenia pożarowo wybuchowe na stacja tankowania pojazdów wodorem oraz wymagania bezpieczeństwa pożarowego

Rafał POROWSKI

Politechnika Świętokrzyska

13.10-14.00

Panel ekspercki

SGSP, KGPSP, CNBOP, SITP, SIBP

14.00-14.30

Zakończenie Seminarium, podsumowanie

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. Piotr FILIPEK

 

Prezes Oddziału Małopolskiego SITP

Paweł KNAPIK

14.30 -

Obiad

Wykwaterowanie i wyjazd uczestników Seminarium



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Seminarium



W sytuacji pogorszenia się sytuacji pandemicznej (lockdown, dodatkowe obostrzenia) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Seminarium.



Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się