AKTUALNOŚCI

2022-09-15
SEMINARIUM ZAKOPANE 2022 - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - 12-14 października 2022 r.
Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniach 12-14 października 2022 r. w ośrodku „Rewita Zakopane”, ul. St. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko, odbędzie się XVII Seminarium Naukowo-Techniczne na temat:
„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”

Seminarium organizuje Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Krakowska Rada Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT. Jest to kontynuacja cyklicznych, jesiennych szkoleń organizowanych w Zakopanem, przeznaczonych dla projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm i osób zainteresowanych tą problematyką.

Do prelekcji zapraszamy autorytety z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i innych instytucji technicznych i naukowych z kraju. W trakcie Seminarium spróbujemy odpowiedzieć na szereg pytań nurtujących nasze środowisko bezpośrednio związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową budynków.

Będzie nam niezmiernie miło, gdy wyrażą Państwo chęć wzięcia udziału w Seminarium.

Jednocześnie informujemy, że w tym samym czasie i miejscu odbywać się będzie szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w ramach samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 11j. ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.).


KOSZT UCZESTNICTWA W SEMINARIUM

Koszt uczestnictwa w Seminarium (PLN)

 

Bez członkostwa SITP

Członek SITP[1]

Uczestnik indywidualny

1400

1300

Uczestnik biorący również udział w szkoleniu dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych [2]

1000

900[1] uwzględnia się wyłącznie członkostwo SITP według stanu członków w dniu 31 grudnia 2021 r.

[2]szczegółowe informacje w zakresie kosztów uczestnictwa w szkoleniu dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w przywołanym powyżej art. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, liczby punktów ze szkolenia dla rzeczoznawców oraz sposobie rejestracji zostanie podana w odrębnej informacji zamieszczonej na stronie https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow.


Szczegółowa informacja na temat Seminarium: https://22-3.sem.sitp.org.pl/

REJESTRACJA NA SEMINARIUM: https://22-3.sem.sitp.org.pl/rejestracja


Wtym miejscu chcemy nadmienić, iż organizacja Seminarium jest ściśle uzależniona od rodzaju obowiązujących w kraju obostrzeń sanitarnych powiązanych z stanem zagrożenia epidemicznego.


RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

 

Godz.

TEMATYKA

PRELEGENT

 

12 października 2022 r.

17.00

Rejestracja uczestników Seminarium

18.00

Kolacja

 

13 października 2022 r.

7.30-9.00

Śniadanie

9.00-9.15

Otwarcie Seminarium

 

Prezes Oddziału Małopolskiego SITP – Paweł Knapik

Prezes SITP – Krzysztof Dąbrowski 

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Piotr Filipek

Prezes Zarządu KR FSNT NOT – Andrzej M. Kucharski

 

SESJA I

9.15-10.00

Zmiany regulacji prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynków – stan obecny i perspektywy

st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

10.00-10.45

Zrozumieć dokumenty oceny zgodności - aspekty formalne i praktyczne

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Dyrektor CNBOP-BIP

mgr inż. Robert Śliwiński

Z-ca Kierownika Zakładu Ocen Technicznych CNBOP-PIB

10.45-11.30

Norma EN 12 845-1 – aktualny status normy, struktura, główne zmiany, kluczowe wyzwania i spory

Tomasz Afeltowicz-Schultz

Prezes VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.

11.30-12.00

Przerwa kawowa

SESJA II

12.00-12.30

Zasady sporządzania ekspertyz technicznych dotyczących rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta

Z-ca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

12.30-13.00

Scenariusze rozwoju pożaru na potrzeby analizy nośności konstrukcji

st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski,
st. kpt. mgr inż. Andrzej Krauze
SGSP

13.00-13.30

Praktyczne sposoby ograniczania fałszywych alarmów z systemu sygnalizacji pożarowej

st. bryg. dr inż. Przemysław Kubica Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP

13.30-14.00

Panel ekspercki

KG PSP, SGSP, CNBOP, SITP, SIBP

14.00-15.00

Obiad

19.00-20.00

Niespodzianka – „Gwiazda wieczoru”

20.00

Uroczysta kolacja

 

14 października 2022 r.

7.30-9.00

Śniadanie

SESJA III

9.00-9.45

Pełnoskalowe badania rozprzestrzeniania dymu w korytarzach

dr inż. Grzegorz Krajewski

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński prof. ITB

Zakład Badań Ogniowych ITB

9.45-10.10

Wentylacja tuneli drogowych - wytyczne WRM-42 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury od dnia 2 marca 2021 r.

dr inż. Grzegorz Sztarbała

ARDOR

10.10-10.55

Zasady przyjmowania parametrów wentylacji pożarowej przy projektowaniu systemów wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych

st. kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz

SGSP

10.55-11.25

Przerwa kawowa

SESJA IV

11.25-11.50

Stacje tankowania wodorem – wyzwania

inż. bez. poż. Piotr Samojluk
Inżynier bezpieczeństwa pożarowego
EKO-KONSULT Sp. z o.o.

11.50-12.30

Pojazdy elektryczne i ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe garaży - ujęcie praktyczne

mgr inż. Jan Rachoń
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.

Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

12.30-13.10

Pożary samochodów elektrycznych. Precyzyjna i wczesna detekcja pożaru

mgr inż. Grzegorz Sypek
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.
SITP Oddział Stołeczny

13.10-14.00

Panel ekspercki

KG PSP, SGSP, CNBOP, SITP, SIBP

14.00-14.30

Zakończenie Seminarium, podsumowanie

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP

nadbryg. Piotr Filipek

 

Prezes Oddziału Małopolskiego SITP

Paweł Knapik

14.30

Obiad

Wykwaterowanie i wyjazd uczestników Seminarium

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Seminarium 

Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się