SEMINARIA / KONFERENCJE

2015-11-13
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY INTERNATIONAL CONFERENCE "THE PROTECTON OF THE CULTURAL HERITAGE"" - 2015
W dniach 4-6 listopada 2015 r.  w Krakowie, Niepołomicach i Mysłowicach  odbyła się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów PSP, Komendę Główną PSP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych".

Konferencja skierowana była do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką. Podczas Konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące wymogów prawa w zakresie użytkowania obiektów zabytkowych, zagadnienia dotyczące systemów i wyposażenia wpływającego na bezpieczeństwo, a także przedstawione zostaną zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.

PATRONAT HONOROWY:

 

 • Teresa Piotrowska – Minister Spaw Wewnętrznych
 •  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Beata Oczkowicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz –Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • nadbrygadier Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
 •  Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Andrzej Siekanka – Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

 

 PATRONAT MEDIALNY:

 • "Przegląd Pożarniczy"
 • "Ochrona Przeciwpożarowa"
 • "Przegląd Obrony Cywilnej"
 • "W Akcji"

 


KOMUNIKAT KOŃCOWY
uczestników Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych”
  
W dniach 4-6 listopada 2015 r. odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, w Zamku Królewskim w Niepołomicach oraz w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych”.


Patronatem Konferencję objęli:

 • Teresa Piotrowska – Minister Spaw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Beata Oczkowicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • nadbrygadier Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
 • Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Polski Komitet Błękitnej Tarczy
 • Andrzej Siekanka – Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Gruzji, Litwy, Macedonii, Mołdowy, Słowacji, Polski, Ukrainy. Wśród uczestników konferencji byli: pracownicy zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego, instytucji kultury, bibliotek, muzeów, administracji konserwatorskiej, przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej  w terenie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, a także administracji centralnej. Udział wzięli także przedstawiciele pionów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń, w tym pracownicy i wolontariusze Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy. 


Podczas obrad plenarnych, dyskusji oraz zajęć praktycznych uczestnicy Konferencji wskazali na potrzebę szkolenia i edukacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa na wypadek szczególnych zagrożeń. Uczestnicy Konferencji wyrażają przekonanie, że realizacji powyższego służy działalność Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i funkcjonującego w ramach struktury Szkoły Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Centrum Szkolenia w ciągu 19 lat swej działalności zdobyło bogate doświadczenie dotyczące szkolenia teoretycznego i organizacji ćwiczeń praktycznych, a także swoją działalnością udowodniło, że kadra posiada duży potencjał i potrafi przygotować i zrealizować duże przedsięwzięcia  o zasięgu międzynarodowym. 
Dodatkowym atutem Centrum Szkolenia jest fakt, że funkcjonuje ono w Krakowie, gdzie znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych stanowiących dziedzictwo kultury. 


Uczestnicy, mając na względzie powyższe, przyjmują stanowisko:

 1. Widzą potrzebę kontynuacji przedsięwzięć szkoleniowych, informacyjnych, edukacyjnych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwiązań prawnych i organizacyjnych państw europejskich.
 2. Wypowiadają się za szeroką popularyzacją tematyki ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, z uwzględnieniem etapów edukacji, a także za zwiększeniem współpracy w tym zakresie między instytucjami kultury, służbami ratowniczymi          i służbami ochrony.
 3. Widzą potrzebę integracji działań w obszarze dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych, a także transgranicznej integracji działań służb związanych z ochroną przeciwpożarową obiektów zabytkowych oraz wymiany doświadczeń z krajami Partnerstwa Wschodniego.
 4. Dziękują prelegentom za interesujące wystąpienia w ramach Konferencji.
 5. Dziękują Organizatorom Konferencji za publikację materiałów konferencyjnych.
 6. Sugerują szerszą promocję tematyki  ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę opracowań i materiałów specjalistycznych, a także informacji  o organizacyjnych, technicznych i technologicznych pracach z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.

Uczestnicy Konferencji składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w jej przygotowanie, a szczególności Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.


Niniejszy Komunikat został przyjęty przez uczestników Międzynarodowej Konferencji  „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych” w dniu 6 listopada 2015 roku w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się