RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.    Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (30-134 Kraków, Zarzecze 106, e-mail: sitpkrakow@interia.pl).
2.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji spraw związanych z konferencjami, seminariami i szkoleniami oraz realizacji innych spraw związanych z działalnością Małopolskiego Oddziału SITP – na podstawie 6 ust. 1 lit. c lub e RODO.
3.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym dane mogą być przekazywane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo (w odniesieniu do swoich danych osobowych):
a)    dostępu (przy zachowaniu zasad ochrony danych osobowych innych osób),
b)    sprostowania,
c)    ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d)    sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
e)    wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22531 03 00, fax.: 22531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl),
f)    jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
7.    Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)    usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b)    przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zadań statutowych przez Małopolski Oddział SITP, w tym spraw związanych z konferencjami, seminariami i szkoleniami oraz realizacji innych spraw związanych z działalnością Małopolskiego Oddziału SITP.
9.    Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się