SEMINARIA / KONFERENCJE

2015-10-30
SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE" - ZAKOPANE 8-10 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Jesienne seminarium naukowo techniczne „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa 

Po raz jedenasty Oddział Małopolski SITP zorganizował w Zakopanem w dniach od 8 do 10 października 2015 roku, jesienne Seminarium Naukowo-Techniczne poświęcone ochronie przeciwpożarowej budynków. Seminarium z cyklu „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” Oddział przygotował wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy współpracy Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Patronat honorowy nad seminarium objęli: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski oraz Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, a patronat medialny zapewnił kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”.

Tym razem podczas Seminarium po raz pierwszy tak szeroko omówiono zastosowanie analizy ryzyka w opracowaniach koncepcji ochrony przeciwpożarowej obiektów czy też przy tworzeniu ekspertyz technicznych.  Nie bez znaczenia jest jej udział również przy optymalizacji i właściwym doborze zabezpieczeń ogniochronych czy wyboru urządzeń przeciwpożarowych. Seminarium wykazało iż ważnym elementem poprawnego wyniku przyjętej analizy ryzyka ochrony przeciwpożarowej obiektu jest między innymi odpowiedni zgodny z realiami dobór scenariuszy pożarowych. Na wysoki poziom Seminarium wpływ przede wszystkim mieli wykładowcy przygotowując bardzo starannie interesujące i merytoryczne wystąpienia, które ukazały nowe spojrzenie na bezpieczeństwo pożarowe obiektów, przyniosły wiele nowych rozwiązań w tej tematyce, pokazały jak będzie wyglądać przyszłość ochrony przeciwpożarowej i z czym możemy się liczyć w przyszłości. Oczywiście, jak zawsze podczas Seminarium było, wiele polemiki, dyskusji a nawet sporów.     
 
W Seminarium udział wzięło 330 osób głównie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych, projektantów, architektów, przedstawicieli firm działających w branży ochrony przeciwpożarowej i instytucji samorządowych, osób zajmujące się zawodowo ochroną przeciwpożarową budynków oraz strażacy z pionu kontrolno-rozpoznawczego z komend powiatowych i wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.  Słowo wstępne wygłosili nadbrygadier Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Andrzej Siekanka – Prezes Oddziału Małopolskiego SITP oraz Bronisław Skaźnik – Prezes Zarządu Głównego SITP.

Inauguracyjny wykład, który otworzył Seminarium, pn.: „Możliwości wykorzystania analizy ryzyka w opracowaniach koncepcji ochrony przeciwpożarowej budynków” wygłosił st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP.

Do prelekcji tematów zostały zaproszone, także inne autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej z KG PSP, Instytutu Techniki Budowlanej, GINB, CNBOP-PIB, AGH, Politechniki Śląskiej i Warszawskiej, Izby Rzeczoznawców SITP oraz instytucji naukowych zajmujących się bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynków m.in.: Rafał Szczypta, dr inż. Dariusz Ratajczak, Ryszard Małolepszy, dr inż.Grzegorz Kubicki, Jerzy Bronowicz, dr inż. prof. Bogdan Kosowski, dr inż. Grzegorz Sztarbała, dr inż. Jarosław Wąs, Grzegorz Krajewski, Wojciech Węgrzyński, prof. dr inż. Piotr Izak, dr inż. Marek Siara, Grzegorz Mroczko, Norbert Bartkowiak i Wojciech Klaps. 

Wygłosili oni referaty dotyczące m.in.; zmian w przepisach dotyczących procesu budowlanego, warunków skutecznego funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w powiązaniu z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi, które należy  uwzględniać w scenariuszu pożarowym, wykorzystania analizy ryzyka jako narzędzia wspomagającego opracowanie ekspertyz technicznych, doboru scenariuszy do wymiarowania i oceny systemów wentylacji pożarowej obiektów budowlanych, wiarygodności symulacji ewakuacji, odbiorów systemów różnicowania ciśnienia na obiekcie i ochrony dróg ewakuacyjnych - pomiary in situ, uregulowań prawnych w stosowaniu gazowych instalacji gaśniczych, certyfikacji i dopuszczenia elementów Technicznych Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych obiektów budowlanych, możliwości technicznych realizacji scenariuszy pożarowych w obiektach budowlanych, wymagań pożarowych dla przewodów i kabli oraz zagrożenia pożarowe związane z ich stosowaniem. Ponadto podczas Seminarium poruszone zostały kwestie dot. działalności Izby Rzeczoznawców SITP oraz celów i zadań Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP.

Wiodące firmy w kraju i zagranicą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej przedstawiły nowoczesne rozwiązania produktów i urządzeń przeciwpożarowych zapewniających budynkom odpowiednio wysoki standard bezpieczeństwa. Przedstawione tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych i wywołały wiele dyskusji i rozmów w tym także w kuluarach Seminarium, które na pewno przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektów w kraju. Seminarium uświetnił nastrojowy występ Łukasza Zagrobelnego.

Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się