SEMINARIA / KONFERENCJE

2016-10-13
SENINARIUM "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE" - Zakopane 6-8 października 2016 r.
W dniach 6 – 8 października 2016 r. w ośrodku „Rewita WDW Kościelisko” w Zakopanem - Kościelisku odbyło się Seminarium Naukowo - Techniczne Zakopane –Jesień 2016 na temat:

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

 


Józef Pilch - Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego 
Seminarium zorganizował Małopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników    Pożarnictwa i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Izba Rzeczoznawców SITP. Była to kontynuacja cyklicznych, wiosenno - jesiennych spotkań organizowanych w Zakopanem,przeznaczonych dla projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane,rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków PSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm i osób zainteresowanych tą problematyką. Do prelekcji zaproszono autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

 


PROGRAM  

Seminarium naukowo-techniczne

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE 
6 -8.10.2016 r. w DW Rewita WDW Kościelisko ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 KościeliskoGodz.

TEMATYKA

PRELEGENT

                     6października 2016 r.

16.00

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Seminarium

19.00

Kolacja dla uczestników Seminarium

                    7października 2016 r.

8.00 – 9.00

Śniadanie

9.00-9.30

Otwarcie Seminarium

Prezes Oddziału Małopolskiego SITP – Ryszard Gaczoł

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. mgr inż. Stanisław Nowak

Prezes SITP – Bronisław Skaźnik

                 SESJAI

9.30 – 10.00

Nowe regulacje prawne w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Paweł Janik –

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń KGPSP

10.00 – 10.20

Wentylacja pożarowa tunelu dworca Łódź Fabryczna. Studium przypadku.

Tomasz Burdzy - SMAY sp. z o.o.

10.20 – 10.50

Standardy udzielania pomocy ratowniczej osobom zagrożonym przez pożar i  ich znaczenie dla planowania potrzeb ochrony przeciwpożarowej

Jan Kielin, Ilona Majka, Damian Bąk – CNBOP PIB Józefów

10.50 – 11.05

Ochrona  przeciwpożarowa stropów i dachów o konstrukcji drewnianej

Jarosław Kijak - Fels-Werke Sp. z o.o. oddział w Polsce 

11.05 – 11.35

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe w instalacjach przeciwpożarowych i w innych instalacjach elektrycznych budynku

Edward Skiepko – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

11.35 – 12.05

Zagrożenie wybuchem – niebezpieczeństwo niejednokrotnie bagatelizowane przez inwestora, projektanta czy rzeczoznawcę

Łucja Rozwadowska – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

12.05 – 12.35

Przerwa kawowa

                   SESJAII

12.35 – 13.05

Oddymianie klatek schodowych – jak zaprojektować i wykonać efektywny system

Grzegorz Kubicki – Politechnika Warszawska

13.05 – 13.25

Oddymianie garaży podziemnych – analiza czynników decydujących o  skuteczności działania systemów

Dorota Brzezińska – AERECO sp. z o.o.

13.25 – 13.55

Analiza rozwoju pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym oraz analiza rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w obrębie dróg ewakuacyjnych budynku średniowysokiego – wyniki badań w skali rzeczywistej, obliczeń numerycznych oraz testów z ciepłym dymem

Grzegorz Sztarbała, Ewa Sztarbała - ARDOR

13.55 – 14.10

Czynności sprawdzające poprawność instalacji i działania dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas odbiorów oraz testów

Fabian Ukleja – Robert Bosch sp. z o.o.

14.10 – 14.40

Analizawpływuwarunków zewnętrznych na skuteczność usuwania dymu z klatek schodowych za pomocą okien oddymiających.

Małgorzata Król – Politechnika Śląska

14.40 – 14.50

Panel dyskusyjny

14.50

Obiad

18.00

Niespodzianka – Gwiazda Wieczoru

19.00

Uroczysta kolacja

                 8października 2016 r.

8.00 – 9.00

Śniadanie

                     SESJAIII

9.00 – 9.30

Zastosowanie aerozolowych środków gaśniczych do gaszenia eksponatów i elementów infrastruktury w obiektach zabytkowych

Piotr Izak, Marek Siara – AGH Kraków, SITP o/małopolski

9.30 – 9.45

 

Rockwool sp. z o.o.

9.45 – 10.15

Condensed Aerosol - Reinventing Fire Suppression (Aerozole gaśnicze – nowe rozwiązania gaszenia pożaru - referat w języku angielskim)

Demetris Constantinou - FirePro Systems, Cypr

10.15 – 10.30

Czynniki kształtujące poziom odporności ogniowej przegród z materiałów gipsowych

MarcinWieteska- Knauf

10.30 – 11.15

Masowa ewakuacja związana z imprezami o dużej ilości uczestników

Jarosław Wąs, Jakub Porzycki i Robert Lubaś – AGH Kraków

11.15 – 11.30

Filozofia VdS i procedury odbiorowe podczas kontroli przeprowadzanych przez Oddział Kontroli Technicznej VdS

TomaszAfeltowicz-Schultz– Vds Schadenverhutung GmbH oddział w Polsce

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

                     SESJAIV

12.00 – 12.30

Ocenazagrożenia wybuchem - problemy wyznaczania wiarygodnej wartości ciśnienia wybuchu na etapie uzgadniania projektu budowlanego

 Andrzej Wolff, Krzysztof Zając – GRUPA WOLFF sp. z o.o. sp.k, Konner sp. z o.o.

12.30 – 12.45

Paleniska na paliwo stałe w gastronomii – bezpieczeństwo pożarowe

JEVEN sp. z o.o.

12.45 – 13.15

Korzystanie z zasobów wody przeznaczonej do celów przeciwpożarowych

Tadeusz Łozowski – Biuro Usług Pożarniczych

13.15 – 13.45

Problematyka działań operacyjnych jednostek ochrony przeciwpożarowej w kontekście projektowanych dróg pożarowych oraz zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Piotr Witoń- Ochrona Przeciwpożarowa i BHP

13.45 – 14.00

Panel dyskusyjny

14.00

Zakończenie seminarium, podsumowanie

Ryszard Gaczoł –

Prezes Oddziału Małopolskiego SITP

14.00

Obiad

Wykwaterowanie i wyjazd uczestników Seminarium


Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się