SEMINARIA / KONFERENCJE

2014-10-16
Seminarium Zakopane 2014 "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie"
W dniach 9–11 października 2014 r. w Zakopanem odbyło się jubileuszowe dziesiąte, jesienne Seminarium Naukowo – Techniczne na temat: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE organizowane przez Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy współpracy Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Patronat honorowy nad seminarium objęli: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski oraz Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, a patronat medialny kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”.

W Seminarium udział wzięło ponad 300 osób i było ono skierowane w głównej mierze do projektantów, architektów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych, właścicieli i zarządzających budynkami, przedstawicieli firm działających w branży ochrony przeciwpożarowej i instytucji samorządowych oraz strażaków PSP. Słowo wstępne wygłosili nadbrygadier Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Andrzej Siekanka – Prezes Oddziału Małopolskiego SITP oraz Bronisław Skaźnik – Prezes ZG SITP.
           
Inauguracyjny wykład, który otworzył Seminarium, pn.: „Bezpieczeństwo pożarowe w świetle projektu nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego” wygłosił dr inż. Dariusz Ratajczak –  Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Następnie st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP omówił kierunki i propozycje zmian w przepisach przeciwpożarowych oraz odniósł się do kryteriów i zasad sporządzania opinii w ramach odstępstwa od przepisów budowlanych w trybie art. 9 Prawa Budowlanego. 

Do prelekcji tematów zostały zaproszone, także inne autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Techniki Budowlanej, Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz instytucji naukowych zajmujących się bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynków m.in.: Tadeusz Łozowski, Ryszard Małolepszy, Dariusz Dziwulski, Jerzy Bronowicz, Edward Skiepko, Zbigniew Wolff, Robert Kopciński, Marian Skaźnik, Grzegorz Krajewski, Małgorzata Sawczuk oraz Lucjan Myrda. Wygłosili oni referaty dotyczące m.in.: projektowania obiektów budowlanych z zachowaniem bezpiecznych i wymaganych odległości między obiektami budowlanymi z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, zapewnienia ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru oraz związanych z tym problemów przy uzgadnianiu projektów przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, oceny zagrożenia wybuchem, wytycznych postępowania i zabezpieczenia instalacji przed wybuchem, wybranych aspektów oddymiania pożarowego, oceny poprawności symulacji rozwoju pożaru w obiektach budowlanych, roli i wpływu przyjętych założeń w scenariuszach rozwoju pożaru na bezpieczeństwo obiektów, SUG tryskaczowych według normy PN-EN 12845+A2 – doboru prawidłowych założeń na etapie projektu budowlanego, regulacji bezpieczeństwa pożarowego według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę - szczególnych przypadków stosowania rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w kontekście realizacji obowiązku zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla jednostek osadniczych, działalności Izby Rzeczoznawców SITP, celów i zadań Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP.

Wiodące firmy w kraju i zagranicą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej przedstawiły nowoczesne rozwiązania produktów i urządzeń przeciwpożarowych zapewniających budynkom wysoki standard bezpieczeństwa. Przedstawione tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych i wywołały wiele dyskusji i rozmów w tym także w kuluarach Seminarium, które na pewno przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony przeciwpożarowej budynków w kraju. Seminarium uświetnił występ legendarnego zespołu „Bernard Dornowski ex Czerwone Gitary”.

Opracował: Sebastian Woźniak
Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się