AKTUALNOŚCI

2023-09-11
SEMINARIUM ZAKOPANE 2023 - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - 18-20 października 2023 r.
Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniach 18-20 października 2023 r. w ośrodku „Rewita Zakopane”, ul. Nędzy Kubińca 103, 34-511 Kościelisko odbędzie się XVIII  Seminarium Naukowo-Techniczne na temat: „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”.

Seminarium organizuje Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Krakowska Rada Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.
Jest to kontynuacja cyklicznych, jesiennych szkoleń organizowanych w Zakopanem, przeznaczonych dla projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm i osób zainteresowanych tą problematyką.

Do prelekcji zapraszamy autorytety z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Akademii Pożarniczej, Instytutu Techniki Budowlanej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i innych instytucji technicznych i naukowych z kraju. W trakcie Seminarium spróbujemy odpowiedzieć na szereg pytań nurtujących nasze środowisko bezpośrednio związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową budynków.

Będzie nam niezmiernie miło, gdy wyrażą Państwo chęć wzięcia udziału w Seminarium.

Jednocześnie informujemy, że w tym samym czasie i miejscu przewidywane jest szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w ramach samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 11j. ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.), dla którego zostały przypisane 4 punkty. Szczegóły na stronie internetowej KW PSP w Krakowie. 

Noclegi będą zapewnione w pokojach dwuosobowych oraz trzyosobowych. Istnienie możliwość wskazania osoby od wspólnego zameldowania w pokoju hotelowym. Niewskazanie osoby skutkuje doborem do pokoju uczestników zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 
 

Informacja i rejestracja również na stronie https://23-4.sem.sitp.org.pl/ 

PROGRAM SEMINARIUM:

Godz.

TEMATYKA

PRELEGENT

 

18 października 2023 r.

17.00

Rejestracja uczestników Seminarium

18.00

Kolacja

 

19 października 2023 r.

7.30 - 9.00

Śniadanie

9.00 - 9.15

Otwarcie Seminarium

Prezes SITP Oddział Małopolski – Paweł Knapik

Prezes SITP – Krzysztof Dąbrowski 

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Piotr Filipek

Prezes Zarządu KR FSNT NOT – Andrzej M. Kucharski

SESJA I

9.15 - 10.00

Uzgadnianie projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych, sporządzonych w postaci elektronicznej - na podstawie wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563)

bryg. Karol Mojski

Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom
KG PSP

10.00 - 10.45

Nowe uregulowania w Prawie Budowlanym - Elektroniczna książka obiektu budowlanego – cyfrowe narządzie w rękach właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

Małgorzata Boryczko

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

10.45 - 11.30

Analiza i ocena spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku w związku z zamiarem zainstalowania w jego obrębie punktu ładowania samochodów elektrycznych

st. bryg. Paweł Janik

Dyrektor CNBOP-BIP

11.30 - 12.15

Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego i komfortu w inteligentnych budynkach i przemyśle 4.0

Grzegorz Sypek

SITP Oddział Stołeczny

12.15 - 12.45

Przerwa kawowa

SESJA II

12.45 - 13.30

Systemy różnicowania ciśnień wg PN-EN 12101-6 – kryteria oceny

Ewa i Grzegorz Sztarbała

ARDOR

13.30 - 14.15

Zmiany w standardach projektowych dot. systemów oddymiania grawitacyjnego, w szczególności w PN-B-02877-4

Krzysztof Bagiński

SITP Oddział Gdańsk

14.15 - 15.00

Strategia doprowadzenia powietrza kompensacyjnego na poziomych drogach ewakuacyjnych w oparciu o eksperymenty w pełnej skali

Grzegorz Krajewski

Wojciech Węgrzyński prof. ITB

Zakład Badań Ogniowych ITB

15.00 - 16.00

Obiad

19.00-20.00

Niespodzianka – „Gwiazda wieczoru”

20.00

Uroczysta kolacja

 

20 października 2023 r.

7.30-9.00

Śniadanie

SESJA III

9.00 - 9.45

Instalacje mgły wodnej – założenia a rzeczywistość

Tomasz Afeltowicz-Schultz

Prezes VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.

9.45 - 10.30

Wspomaganie ekip ratowniczo-gaśniczych w aspekcie rozwiązań zamiennych

Mateusz Fliszkiewicz

SITP Oddział Stołeczny

10.30 - 11.15

Zasilanie i sterowanie wentylacji pożarowej w tunelach drogowych

Robert Zapała

SITP Oddział Śląski

11.15 - 11.45

Przerwa kawowa

SESJA IV

11.45 - 12.30

Współdziałanie stałych urządzeń gaśniczych i systemów oddymiania na granicach stref dymowych

bryg. mgr inż. Paweł Wróbel

Akademia Pożarnicza

12.30 - 13.15

Determinanty wykonywania wybranych instalacji przeciwpożarowych w obiektach budowlanych

Bogdan Kosowski

SITP Oddział Małopolski

13.15 - 14.00

Operat przeciwpożarowy - zakres merytoryczny i studium przypadku

Marcin Kowalski

SITP Oddział Kujawsko-Pomorski

14.00 - 14.30

Panel ekspercki

KG PSP, APoż., CNBOP, SITP, SIBP

14.30 - 14.45

Zakończenie Seminarium i podsumowanie

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP

nadbryg. Piotr Filipek

 

Prezes SITP Oddział Małopolski

Paweł Knapik

14.45 - 15.25

Obiad

Wykwaterowanie uczestników Seminarium

15.25 – 17.00

Test zaliczeniowy i rozdanie zaświadczeńOrganizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Seminarium


Będzie nam niezmiernie miło, gdy wyrażą Państwo chęć wzięcia udziału w Seminarium.

REJESTRACJA ONLINE NA SEMINARIUM NA STRONIE https://23-4.sem.sitp.org.pl/rejestracja


KOSZTY UDZIAŁU W SEMINARIUM:

Koszt uczestnictwa w Seminarium (brutto PLN)

 

Bez członkostwa SITP

Członek SITP[1]

Uczestnik indywidualny (udział w Seminarium, nocleg, wyżywienie, 

gwiazda wieczoru, uroczysta kolacja)

1600*

1500*

Uczestnik Seminarium biorący również udział w szkoleniu dla rzeczoznawców 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

1100*

1000*

500 za udział w szkoleniu rzeczoznawców

(płatne na konto KW PSP w Krakowie)
Nr konta 20 1130 1150 0012 1238 9620 0001[1] uwzględnia się wyłącznie członkostwo SITP według stanu członków w dniu 31 grudnia 2022 r.


* wpłata na konto: Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. F. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, NIP: 676-21-58-889 z dopiskiem „Seminarium SITP Zakopane 2023” na konto nr 60 1240 4722 1111 0000 4852 5176.


Pragniemy poinformować, że organizacja Seminarium jest ściśle uzależniona od rodzaju obowiązujących w kraju obostrzeń sanitarnych powiązanych z ewentualnym stanem zagrożenia epidemicznego. 


Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się